The Wa-Tsu, the unified Mark and Logo for Shorinji Kempo

by Yuuki So - Shorinji Kempo Shike

 

VOLVER